Mus rasite:
Šaulių g. 20, 71117 Šakiai Telefonas: (8-345) 60188 Faksas: (8-345) 60188

Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300021912.

Pirkimai

 

PPT supaprastintos viešųjų pirkimų taisyklės.doc

___________________________________________________________________________

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio mėn. _27_ d. Nr. V-_12_

Šakiai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2013, Nr. 112-5575) 85 straipsnio 2 ir 3 dalimi bei biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario mėn. 26 d. sprendimu Nr. T-27 „Dėl Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatų tvirtinimo“, 44 punktu:

1. P a k e i č i u  biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisykles, patvirtintas direktoriaus 2008 m. gruodžio mėn. 11 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusio galios direktoriaus 2008 m. gruodžio mėn. 11 d. įsakymo Nr. V-10 „Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo“ 1 punktą ir juo patvirtintas Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisykles.

3. Šio įsakymo kontrolę  p a s i l i e k u  sau.

 

 

Direktorė  Dana Kriaučiūnienė

Atnaujinta: Pirmadienis, 2014 gruodžio 08 08:46