Mus rasite:
Šaulių g. 20, 71117 Šakiai Telefonas: (8-345) 60188 Faksas: (8-345) 60188

Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300021912.

TĖVŲ GRUPĖ

 

          Nuo 2019 m. spalio 2 dienos Šakių sav. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyks tėvų mokymai,  kurių metu tėvai gilinsis ir aptars auklėjimo sunkumus. Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę, dešimt užsiėmimų.

“Mūsų niekas nemokė būti gerais tėvais” – tokią frazę girdime iš daugelio tėvų. Džiugu, kad vis daugiau tėvų domisi humaniškais auklėjimo būdais ir stengiasi nenaudoti stalinistinių represijos auklėjimo ...
Skaityti plačiau »

Išaušus naujam Rugsėjo 1-osios rytui, kuo nuoširdžiausiai sveikiname!!!

...
Skaityti plačiau »
PRANEŠIMAS KONFERENCIJOJE

Birželio 11 dieną Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre vyko Kauno miesto pagalbos vaikui specialistų metodinė - praktinė konferencija ,,Įtraukiojo ugdymo organizavimo aspektai bendrojo ugdymo įstaigoje“. Metodinės praktinės konferencijos tikslas – pristatyti sėkmingą įstaigų veiklos patirtį ir pasidalyti gerąja patirtimi apie veiksmingos ir savalaikės kompleksinės pagalbos teikimą vaikui bei jo šeimai, plėtoti socialines interakcijas. Konferencijoje tarnybos logopedė Diana Jazukevičienė skaitė pranešimą ,,Individualios pažangos si...
Skaityti plačiau »

PRANEŠIMAS KONFERENCIJOJE

Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Idėjų gniūžtė 2019“ skirta aktyviam, efektyviam pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimui ir tobulėjimui. Konferencijoje dalyvavo 60 pedagogų iš įvairių šalies ir užsienio ugdymo įstaigų. Tarnybos logopedė Diana Jazukevičienė skaitė pranešimą „Kokybišką vaikų ugdymą sąlygojantys veiksniai“.

 

 

...
Skaityti plačiau »
PAAUGLIŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA „TILTAI“

          Įkrito į širdį perskaityti žodžiai: „Kiekvieną dieną mes priskaldome akmenų, bet ką iš jų statome? Tiltą ar sieną? Statyk tiltus... kasdien...“ Manau, kad ši mintis galėtų būti šios programos moto.

          2019 m. kovo - gegužės mėnesiais buvo vykdoma pirmoji grupė. Ši Programa yra pagalbos priemonė, kurios tikslas – turinčių elgesio sunkumų, nusikalsti linkusių 12–17 metų paauglių socializacija, psichologinio atsparumo stiprinimas, jų prosocialių vertybių ir nuostatų diegimas.<...
Skaityti plačiau »

„ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS“ PROGRAMA

AI pristatymas i interneta2.doc

...
Skaityti plačiau »
PRANEŠIMAS KOREPETITORIAMS

2019/Pranesimas_korepetitoriams (1).docx

...
Skaityti plačiau »
Šakių rajono savivaldybės Pedagoginei psichologinei tarnybai jau 15 metų!!!!!!! Labai labai nuoširdžiai tuo džiaugiamės drauge...

...
Skaityti plačiau »

Susijęs vaizdas

...
Skaityti plačiau »

...
Skaityti plačiau »