Mus rasite:
Šaulių g. 20, 71117 Šakiai Telefonas: (8-345) 60188 Faksas: (8-345) 60188

Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300021912.
PEDAGOGŲ DIENOS PROGA...

...
Skaityti plačiau »
SU MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA!

...
Skaityti plačiau »
SUDARGO PILIAKALNIAI

      Birželio 20 dieną, mokslo metų užbaigimo proga, Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos komanda (Aušra Jakavičienė, Gintarė Janarauskaitė, Lionė Adomaitienė, Rasa Lažauninkienė ir Dana Kriaučiūnienė) vyko į Sudargą, į Sudargo piliakalnius.

      Kelionei oras buvo puikus, tiesiog nuostabus! Įkopę į vieną iš piliakalnių, atsigaivinome namine gira, mažaisiais arbūzais, pasistiprinome dar šiltais kibinais su iš vakaro  paraugtais šviežiais agurkėliais...

      Mus švel...
Skaityti plačiau »

VGK PIRMININKŲ PASITARIMAS – PADĖKOS DIENA PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

                      Penktadienį, 2018 m. birželio 8 dieną 14.00 val. Šakių rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko visų Šakių rajono švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijos Pirmininkų pasitarimas - Padėkos diena.

                      Pasitarimo metu Šakių rajono Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus Vedėjas Elvydas Pauliukėnas pristatė naujai pradėjusią dirbti ...
Skaityti plačiau »

SĖKMINGO DARBO STRATEGIJOS

Gegužės 8 dieną, Šakių rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko seminaras- forumas rajono specialiesiems pedagogams, logopedams, pagalbos mokiniui specialistams. Seminarui- forumui, tema „Sėkmingo darbo strategijos“ pranešimus parengė lektorės: Genutė Žilinskienė, Lionė Gabartienė, Ilona Ignatavičienė (Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras), Jolita Sutkuvienė (Lukšių V. Grybo gimnazija), Sigita Damijonaitienė, Vaida Staugaitytė (Šakių lopšelis- darželis „Berželis“), Jolanta Zakarevičienė ir Diana Jazukevičienė (Šakių rajono sa...
Skaityti plačiau »

PROGRAMA TĖVAMS IR AUKLĖTOJAMS

/docs/naujos ft/programa tėvams ir auklėtojams.docx

...
Skaityti plačiau »
SKATINKIME SAVO VAIKĄ GRAŽIAI KALBĖTI

/docs/skatinkite savo vaiką gražiai kalbėti-pataisytas.docx

...
Skaityti plačiau »
STRAIPSNIS DELFI.LT

Apie tai, kaip tėvai gali prisidėti prie vaikų kalbos lavinimo ir turtinimo pasakoja Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Diana Jazukevičienė.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/vaikai/mazyliai/logopedo-patarimai-kaip-lavinti-vaiko-kalba-namuose.d?id=77634677

...
Skaityti plačiau »
SAULĖTŲ, ŠILTŲ IR PRASMINGŲ ŠV. VELYKŲ!!!!!!!

...
Skaityti plačiau »
        Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota nacionalinė socialinio saugumo kampanija „Už saugią Lietuvą", bendradarbiaudama su „Vaikų linija" ir atsakingu verslu, pristato mokiniams skirtą virtualų testą, kuris padės atpažinti netinkamą elgesį ir pasitikrinti, ar teisingai reaguojama į patiriamas ar stebimas patyčias.  Pasak šalies vadovės, patyčias galime sustabdyti, tačiau pirmiausia turime mokėti jas atpažinti ir ž...
Skaityti plačiau »
SPALVŲ MOKYMO(SI) BEI PIEŠIMO METODO PANAUDOJIMO REIKŠMĖ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ KALBOS UGDYMUI BEI ASMENYBĖS PAŽINIMUI

 

          Sausio 15 dieną, Šakių rajono Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko seminaras rajono specialiesiems pedagogams, logopedams, pagalbos mokiniui specialistams. Seminarą tema „Spalvų mokymo(si) bei piešimo metodo panaudojimo reikšmė specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kalbos ugdymui bei asmenybės pažinimui“ vedė Gelgaudiškio „Šaltinio„ specialiojo ugdymo centro specialiosios pedagogės logopedės- metodininkės Valentina Pranaitienė ir Aldona Virbauskien...
Skaityti plačiau »

„MOKYKLA TĖVAMS IR AUKLĖTOJAMS“

 

       2018 m. sausio 10 d. dar viena, o per du metus jau ir penkta, tėvų grupė baigė šią programą. Kaip specialistas, džiaugiuosi ir didžiuojuosi tėvų kylančiu sąmoningumu ir noru kuo efektyvesniais  būdais auklėti savo vaikus. Vaiko tinkamo vystymosi sąlyga – sudaryti tinkamas auklėjimo sąlygas. Vaikus auklėti tampa vis sunkiau… Dažnai tėvai tampa bejėgiais iškilus rimtoms problemoms, susijusioms su vaiku. Labai svarbu, kad mūsų vaikai mokėtų atpažinti jausmus, ...
Skaityti plačiau »

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

/docs/DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO.pdf

...
Skaityti plačiau »
PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

/docs/Ankstyvoji intervencija pristatymas.docx

...
Skaityti plačiau »
SU JAU ATSKUBĖJUSIAIS NAUJAISIAIS 2018 METAIS!!!!!!!

 

Artėjant metų Šventėms, susimąstome... Kai laikrodžio dūžiais Naujų metų naktį užversim negrįžtamai metų vartus, išeikime eiti... Išeikime degti... Išeikime būti už save, už kitus... Už tuos, kurie buvo dalis mūsų laiko, už artimus, mylimus, brangius, savus... Išeikime būti, gyventi be laiko... Kaip galim, kaip mokam - pilnai - ne perpus!!!!!!! 

 

...
Skaityti plačiau »
KONFERENCIJA „VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS NAUJOVĖS“

Konferencijos metu savo pranešimus skaitė visos trys Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės. Jos labai išsamiai, nuosekliai ...
Skaityti plačiau »

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PIRMININKŲ PASITARIMAS

         

...
Skaityti plačiau »

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PSICHOLOGŲ METODINIS BŪRELIS

 

Spalio 9 d. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko Šakių rajono savivaldybės psichologų metodinio būrelio pasitarimas. Kadangi rajono psichologai susirinko pirmą kartą,...
Skaityti plačiau »

MIELIEJI... (2017-10-05).docx

...
Skaityti plačiau »
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ METODINIS PASITARIMAS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

2017 m. rugsėjo 18 d. Šakių rajono Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko Šakių rajono ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas.  Visus susirinkusius, su metodinio ratelio darbotvarke supažindino metodinio ratelio pirmininkė Vaida Staugaitytė. Ji  taip pat pasidalino mintimis ir planais ateičiai. Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė  Diana Jazukevičienė supažindino specialistus su Švietimo bendruomenės forumo medžiaga „Kas aktualu šiais mokslo metais?“...
Skaityti plačiau »

SU NAUJA PRADŽIA!!!!! SU MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA!!!!!!!

 

Palengva, nejučia...

Su rudens spalva ir rudeniniais vėjais,

Žolynų gyvybę vėsa palytėjęs,

Su kardelių kvapu ir gervių klyksmu

Prie kiekvieno iš mūsų sustoja

RUGSĖJIS.

 

 

...
Skaityti plačiau »
Kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis Šakių rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

Kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis Šakių rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.docx

...
Skaityti plačiau »
PSICHOSOCIALINĖ VAIKO RAIDA

Žmogus visą laiką keičiasi fiziškai, psichiškai, socialiai. Kada ir kaip mes keičiamės, keliaudami per gyvenimą, kuo mes vieni nuo kitų skiriamės ir esame panašūs? Žmogaus gyvenimo kokybę, tarpasmeninius santykius, netgi tautos kultūrą įtakoja žmogaus asmenybė. Tyrinėtojai stebintys žmogaus gyvenimo tėkmę, diskutuoja, kiek mūsų praeitis turi įtakos ateičiai. Ar raidai būdingesnis pastovumas ar pokyčiai, ar vaiko ankstyvos patirties padariniai yra laikini ar ilgalaikiai. Dauguma raidos psichologų teigia, kad tam tikri bruožai yra pastovūs nuo pat vaikystės. Bet ...
Skaityti plačiau »

GABIŲ VAIKŲ ATPAŽINIMAS

2017 m. balandžio 11 d. Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje vykusioje konferencijoje psichologė Aušra Jakavičienė skaitė pranešimą „Gabių vaikų atpažinimas“. Konferencijos metu pedagogai susipažino su mitais apie gabiuosius vaikus ir jų ugdymą, intelekto normaliojo pasiskirstymo kreive, gabių vaikų pažintine raida, juos užklumpančiomis problemomis. Taip pat turėjo galimybę išgirsti ir padiskutuoti apie Šakių savivaldybės mokinių jau atliktus intelekto testo tyrimus ir jų rezultatus.

 

Parengė psichologė Aušra JakavičienėSkaityti plačiau »

Priskėlimo rytas- Pavasaris žemėj ir sieloj!

Atverkime savo Širdį tyram Džaugsmui.

Trims nuostabiems žodžiams- Tikėjimui, Meilei ir Vilčiai!!!

Sveikiname Jus su Šv. Velykom!!!!!!!

 

Šakių rajono  savivaldybės  

Pedagoginės  psichologinės tarnybos  vardu,

direkorė Dana Kriaučiūnienė

 

Skaityti plačiau »

VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMAS

 1. Vaiko brandumas vertinamas gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai.

2. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai ir kuris turi būti ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, brandumas nėra vertinamas.

3. Vaiko brandumą vertina Pedagoginių psichologinių tarnybų arba Švietimo pagalbos tarnybų psichologai.

4. Vaiko brandumas vertinamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

5. Vaik...
Skaityti plačiau »

2017 m. vasario 8 d. Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centre Šakių PPT psichologė A. Jakavičienė ir specialioji pedagogė J. Zakarevičienė vedė seminarą tema ,,Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas“. Mokytojai susipažino kuo ši karta skiriasi nuo visų kitų, kaip svarbu jiems mokytis panaudojant naujausias technologijas. Šiandieninis mokinys turi įsisavinti labai daug informacijos, todėl buvo mokyt...
Skaityti plačiau »

PSICHOSOCIALINĖ VAIKO RAIDA

Žmogus visą laiką keičiasi fiziškai, psichiškai, socialiai. Kada ir kaip mes keičiamės, keliaudami per gyvenimą, kuo mes vieni nuo kitų skiriamės ir esame panašūs? Žmogaus gyvenimo kokybę, tarpasmeninius santykius, netgi tautos kultūrą įtakoja žmogaus asmenybė. Tyrinėtojai stebintys žmogaus gyvenimo tėkmę, diskutuoja, kiek mūsų praeitis turi įtakos ateičiai. Ar raidai būdingesnis pastovumas ar pokyčiai, ar vaiko ankstyvos patirties padariniai yra laikini ar ilgalaikiai. Dauguma raidos psichologų teigia, kad tam tikri bruožai yra pastovūs nuo pat vaikystės. Bet ...
Skaityti plačiau »

...
Skaityti plačiau »
TĖVŲ GRUPĖ

Tėvystė yra ne tik sunkus ir atsakingiausias darbas, bet ir laikas, kuris suteikia daug džiugių akimirkų gyvenime. “Mūsų niekas nemokė būti gerais tėvais” – tokią frazę girdime iš daugelio tėvų. Gyvename didelių pokyčių laikotarpyje: kompiuteriai, plančetės, priklausomybę sukeliančios medžiagos ir t.t. Vaikus auklėti tampa vis sunkiau… Dažnai tėvai tampa bejėgiais iškilus rimtoms problemoms, susijusioms su vaiku. Tinkamas tėvų bendravimas su vaiku – raktas į pilnavertį vaikų gyvenimą. Ar vaikas taps brandžia asmenybe, be kompleksų, su a...
Skaityti plačiau »

SU ARTĖJANČIAIS NAUJAISIAIS 2017 METAIS!!!!!!!

Vaizdo rezultatas

...
Skaityti plačiau »
ŠVENTINIS GRUODIS

Jau gruodis suspindėjo lyg Kalėdinė eglutė.

Suskambėjo akordai šventinės giesmės.

Kas buvo, kas yra, kas dar galėtų būti,

Pajusim atsigėrę iš gyvenimo taurės.

Tegul išsineša Senieji metai nesėkmes,

Te jos išnyksta gruodžio naktyje.

Kol dar petys į petį remiamės,

Mes stiprūs kūnu ir dvasia.

Ir kaip vitražą svajones dėliosim.

Tikėsime... mylėsime ir būsim geresni.

Laimės paukštę į namus viliosim...

Ir nesvarbu- seni mes ar maži...

Skaityti plačiau »

2016 m. gruodžio 7 d. Šakių PPT specialistės Jolanta Zakarevičienė ir Aušra Jakavičienė Lekėčių pagrindinėje mokykloje vedė seminarą tema ,,Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas“. Šį seminarą 2017 m. sausio 5 d. išklausys ir Paluobių daugiafunkcio centro pedagogai.

Visuomenės raida susijusi su kartų kaita. Kintant visuomenei, kinta vertybių sistemos, atsiranda naujos kartos. Pagal kartų teoriją, XXI a. antrajame dešimtmetyje bendrojo ugdymo mokyklose mokosi Z kartos mokiniai, pasižymintys ypatingu santykiu su tech...
Skaityti plačiau »

Nuo šių metų lapkričio 21 d. iki 2017 m. sausio 30 dienos Šakių PPT vyksta užsiėmimai tėvams apie tėvų ir vaikų santykius, vaikų auklėjimą. Tėvų grupėje dalyvauja 6 tėveliai.

Šeima – tai vieta, kur gimsta vaikas, kur tenkinami jo poreikiai. Šeimoje formuojasi asmenybė. Kiekvienas šeimos narys reaguoja į kitų asmenų elgesį ir kiekvieno elgesys įtakoja kitų šeimos narių elgesį. Vaiko tinkamo vystymosi sąlyga – sudaryti tinkamas auklėjimo sąlygas. Daugelio teorijų ir empirinių tyrimų pastebėtas dėsningumas, kad jaunimas, netekęs artimo ryšio ...
Skaityti plačiau »

NAUJOSIOS (Z) KARTOS VAIKO MOKYMOSI PROCESŲ ESMINIŲ ASPEKTŲ IDENTIFIKAVIMAS

2016 m. lapkričio 30 d. Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas specialistės Kidulių pagrindinėje mokykloje vedė seminarą tema ,,Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas“.

Mokytojai susipažino kaip  pažinti ir pripažinti individualius šiuolaikinės mokinių kartos mokymosi ypatumus. Buvo aiškinama ir diskutuojama apie tai, kad mokytojai turėtų ne tik perteikti žinias, bet  ir mokyti kaip rinkti duomenis, juos apdo...
Skaityti plačiau »

TYRIMAS APIE VAIKŲ, PATYRUSIŲ SEKSUALINĮ AR KITOKĮ SMURTĄ, PSICHOLOGINIO ATSPARUMO STIPRINIMĄ

VšĮ Paramos vaikams centras, vykdo tarptautinį projektą su BICE (International Catholic Child Bureu) ir Milano universitetu apie vaikų, patyrusių seksualinį ir/ar kitokį smurtą.  Atsparumo stiprinimo teorija ir metodai yra palyginus nauji pasaulyje ir tai bus pirmasis tarptautinis tyrimas, atliktas smurto įveikos tema.

 Šio projekto metu psichologai dirbs su vaikais, patyrusiais seksualinį ir/ar kitokį smurtą naudojant atsparumo stiprinimo metodus. Bus išmatuotas metodų efektyvumas, būsenos pasikeitimas terapinio darbo metu. Vaikai bus verti...
Skaityti plačiau »

VGK PIRMININKŲ PASITARIMAS

Pirmadienį, 2016 m. spalio 24 dieną 15.00 val. vyko Šakių rajono švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijos pirmininkų pasitarimas Šakių rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, Šaulių g. 20, Šakiai. Pasitarimo temos buvo: „Vaiko brandumo mokyklai įvertinimo pasikeitimai“ (psichologė A. Jakavičienė) ir „Vaikų, patyrusių smurtą, psichologinio atsparumo stiprinimas ir tarptautinis tyrimas (VPC-o tarptautinis projektas su BICE ir Milano universitetu)“; „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemo...
Skaityti plačiau »

SĖKMINGAI PRITAIKYTOS PRIEMONĖS: NUKREIPTOS Į GERESNĮ MOKINIŲ MOKYMĄSI BENDRADARBIAVIMO SU KULTŪROS INSTITUCIJOMIS, NVO, VAIKŲ TEISIŲ TARNYBOMIS IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS PAVYZDŽIAI

2015 m. startavo Šakių viešosios bibliotekos projektas „Šiuolaikinės technologijos – bendruomenės sveikatai“, kuriame kaip partnerė dalyvauja Šakių rajono savivaldybės PPT. Įdiegtos pažangios šiuolaikinės informacinės technologijos – Biofeedback metodas (biologinis grįžtamasis ryšys).

Asmuo būdamas pasaulyje nėra vienas, jis neegzistuoja atskirai nuo pasaulio. Tarp žmogaus ir aplinkos vyksta nuolatinis apsikeitimas informacija. Tiek žmogus, tiek aplinka nuolat vieni kitiems siunčia signalus ir priima signalus. Viduje mes turime vidinius ko...
Skaityti plačiau »

SKELBIAMAS KONKURSAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

1. Įstaigos pavadinimas: Šakių rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

                      2. Pareigybės pavadinimas: neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius.

                      3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

             &nbs...
Skaityti plačiau »

IR MINTY, IR ŠIRDY VĖL – RUGSĖJIS... KAIP IR KIEKVIENAIS MOKSLO METAIS, TAIP IR ŠIAIS, PRIGLAUSKIM RUGSĖJO DŽIAUGSMĄ IR VILTĮ, KAD NEIŠSEKS KANTRYBĖS ŠALTINIS, KAD NEUŽGES LŪPOSE TYRA ŠYPSENA, KAD PRASMINGI IR GRAŽŪS DARBAI MUS LYDĖS KIEKVIENĄ DIENĄ... TEGUL NUSIDRIEKIA SAULĖTO RUGSĖJO SPINDULIAI Į MŪSŲ VISŲ ŠIRDIS!!!!!!!

Įterptasis vaizdas 1

...
Skaityti plačiau »
Svarbi informacija vasarai

Dėl informacijos pateikimo.doc

...
Skaityti plačiau »
Renginiai pedagogų metams

PPT RENGINIAI PEDAGOGU METAMS (2013).doc

...
Skaityti plačiau »
SEMINARAS GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOJE

Seminaras vyko 2013 m. kovo 30 d. Seminaro tema: "Specialusis ugdymas: pokyčiai, realijos, perspektyvos". Seminare dalyvavo 15 pedagogų. Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai ne tik kalbėjo specialiojo ugdymo pokyčius ir perspektyvas, bet ir atsakė į pedagogų pateiktus klausimus: kaip diferencijuoti specialiųjų poreikių mokinių darbą pamokose, neišskiriant jų iš kitų; kaip bendrauti su greitai susierzinančiais, linkusiai...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS GELGAUDIŠKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE

Seminaras "Specialusis ugdymas: pokyčiai, realijos, perspektyvos" buvo skirtas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams). Seminare dalyvavo ne tik pedagogai (22), bet ir tėvai. Džiugu, kad seminaro metu darbas vyko šiltoje ir geranoriškoje aplinkoje: diskutavome, kalbėjome apie visas specialiojo ugdymo naujoves, šiuo metu esamą situaciją mokykloje, laukiamus pokyčius, iškilusias problemas bei specialiojo ugdymo perspektyvas. Po seminaro, sem...
Skaityti plačiau »

„Savivaldybės vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimo ypatumai“

Seminaras vyko 2013 m. gegužės 23-24 d. Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre, kuriame dalyvavo ir Šakių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos komanda.

Seminaro metu buvo kalbama, diskutuojama apie efektyvaus savivaldybės Vaiko gerovės komisijos komandinio darbo organizavimą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimą: nuo lūkesčių iki realių pagalbos vaikui ir jo šeimai įgyven...
Skaityti plačiau »

Švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijų pirmininkų pasitarimas - „Padėkos diena“

Pasitarime, kuris vyko 2013 m. gegužės 29 d., dalyvavo Šakių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos atstovas t. y. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas E. Pauliukėnas.

Susitikimo pradžioje Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė padėkojo susirinkusiems VGK Pirmininkams už gražų visų mokslo metų darbą: už laiku pristatytus dokumentus, už išsamią sudėt...
Skaityti plačiau »

„Specialusis ugdymas: pokyčiai, realijos, perspektyvos“ buvo skirtas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams)

Seminare, 2013 m. birželio 5 dieną, dalyvavo 20 Paluobių pagrindinės mokyklos pedagogų, kurie įdėmiai klausėsi, tą dieną atvykusių į mokyklą, pranešėjų: Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės, edukologijos magistrės D. Kriaučiūnienės, specialiosios pedagogės metodininkės J. Zakarevičienės., psichologės Z. Skaisgirienės, logopedės metodininkės A. Maziliauskienės. Pedagoginės psichologinės tarnybos komandos darbui mokykloje buvo iš anks...
Skaityti plačiau »

Įteiktas magistro diplomas

Magistro diplomas (specializacija – logopedija) jau mūsų logopedės A. Maziliauskienės rankoje!!!

Iškilmingas Diplomų įteikimas vyko 2013 m. birželio 19 d. Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete. Nuoširdžiausi sveikinimai, Tau Astute!!!

...
Skaityti plačiau »
Dėl informacijos pateikimo

Dėl informacijos pateikimo Nr. SD-17 (2013).doc 

  1 priedas. PAGALBOS GAVĖJŲ VARDINIS SĄRAŠAS (2013).doc   2 priedas. ĮVERTINIMO POREIKIS ( 2013 M.).doc   3 priedas. PROGRAMOS (2013).doc     4 priedas. DUOMENYS APIE ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMĄ (2013 M.).doc   5 priedas. KALBĖJIMO IR KALBOS SUTRIKIMAI (2013).doc    9 priedas. GYDYTOJO PAŽYMA (2013).doc&n...
Skaityti plačiau »
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ METODINIS PASITARIMAS

Spalio 2 dieną 14.00 val. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko specialiųjų pedagogų, logopedų metodinis pasitarimas, kurį organizavo Šakių rajono specialiųjų pedagogų, logopedų metodinio ratelio pirmininkė Diana Jazukevičienė. Pasitarimo metu ji kalbėjo apie metodinės veiklos kryptis, gerosios patirties sklaidą, metodinių ir mokomųjų priemonių aprobavimą ir kt.

Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės supažindino rajono specialistes su teisės aktų, reglamentuojančių specialųjį ugdymą,...
Skaityti plačiau »

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PIRMININKŲ PASITARIMAS

Spalio 9 dieną 14.00 val. Vaiko gerovės komisijos Pirmininkai rinkosi į Šakių rajono savivaldybės Pedagoginę psichologinę tarnybą...

 

 

Tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė padėkojo Vaiko gerovės komisijos pirmininkams už laiku pateiktą informaciją apie (vaikus) mokinius, turinčius specialiųjų poreikių (SUP), ir drauge paanalizavo informaciją, gautą iš Šakių rajono švietimo įstaigų (mokinių skaičius, progra...
Skaityti plačiau »

„SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS OPTIMIZAVIMO GALIMYBĖS, ORGANIZUOJANT PAGALBĄ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS VAIKAMS“

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymą reglamentuojančių teisės aktų analizė ir jų įgyvendinimas. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo ypatumai. Socialinė rizika ir atskirtis. Socialinės rizikos veiksniai. Vaiko ugdymas, pagalba ir socializacija.

Kompleksinės pagalbos organizavimas savivaldybė...
Skaityti plačiau »

Sėkmė – tai gebėjimas keliauti nuo vienos nesėkmės prie kitos, neprarandant entuziazmo...

MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA KLAIPĖDOJE „VAIKŲ IR JAUNIMO POZITYVIOS SOCIALIZACIJOS GALIMYBĖS MOKYKLOS VEIKLOJE, KURIANT SAUGIĄ IR SVEIKĄ APLINKĄ“

Į konferenciją Klaipėdoje lapkričio 8 d. atvyko ir Šakių rajono švietimo įstaigų atstovai. Tai Šakių rajono savivaldybės Sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Loreta Zakarauskienė (iš kairės į dešinę), Griškabūdžio gimnazijos socialinė pedagogė Auksė Makūnienė, Šakių ...
Skaityti plačiau »

2013 METAI – PEDAGOGŲ METAI

2013 m. gruodžio 23 d. 14.00 val. į Šakių rajono Pedagoginę psichologinę tarnybą buvo pakviesti Mokytojai, kurie buvo išrinkti mokyklose geriausiai dirbantys su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių. Tarnybos komanda dėkoja Vaiko gerovės komisijoms, atsiuntusios (mokyklos bendruomenės nuomone) išrinktą Geriausią mokytoją. Tai Kidulių pagrindinė mokyklos mokytoja A. Mazurienė, Šakių „Varpo“ mokyklos mokytoja A. Cielskytė, Kriūkų pagrindinės mokyklos mokytoja Dalė Patašienė, Plokščių daugiafunkcinio centro mokytoja Jolita Puidokienė bei Slavikų pagrindinės m...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

„Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“.

Seminaras vyko 2014 m. vasario 26 d. Jame dalyvavo Šakių rajono švietimo įstaigų specialistai (specialieji pedagogai ir logopedai) bei Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Šiandien švietime dirbantiems reikia gebėti reaguoti į laikmečio iššūkį – kurti besimokančią mokyklą, kurioje skatinamas...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

„Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“.

Seminaras vyko 2014 m. vasario 26 d. Jame dalyvavo Šakių rajono švietimo įstaigų specialistai (specialieji pedagogai ir logopedai) bei Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) – aktyvus partneris, analizuojantis situacijas savivaldybėse, siekiantis  tarp...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS ŠAKIŲ RAJONO SINTAUTŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

„Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“.

Seminaras vyko 2014 m. kovo 12 d. Jame dalyvavo Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Strolys, mokyklos pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai) bei Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Šakių rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) – aktyviai te...
Skaityti plačiau »

Veiklos planas

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 

2014 m. VEIKLOS PLANAS SKIRTAS ŠEIMOS METAMS

 

                                        TVIRTINU:

                      &n...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO M. SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE

Seminaro tema: „Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo(-si) procesui“.

Seminaro darbe aktyviai dalyvavo Kidulių pagrindinės mokyklos direktorė N. Ūsienė, Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindini...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE

Seminaro tema:  „Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“.

Šio Seminaro tikslas buvo ne tik pasikalbėti apie PPT įtaką mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui, bet i...
Skaityti plačiau »

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ PRITAIKYMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAMS

EGZAMINU PRITAIKYMAS SPV.pdf

...
Skaityti plačiau »
ŠAKIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIS PASITARIMAS (2014-06-04)

  

  Skaityti plačiau »

SEMINARAS SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

„Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“

Šiandien švietime dirbantiems reikia gebėti reaguoti į laikmečio iššūkį – kurti besimokančią mokyklą, kurioje skatinamas asmeninis meistriškumas (mokytojo ir mokinio, vadovo ir tėvų), kuriama bendra vizija, tyrinėjama ir reflektuojama, mokomasi kartu ir vieni iš kitų, sistemiškai mąstoma. Vienas pats vadovas ar net su savo vadybine komanda to padaryti nesugebės – reikia savo įstaigoje skatinti kiekvieno asmens in...
Skaityti plačiau »

TARPTAUTINIS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SEMINARAS – MOKOMASIS VIZITAS Į LENKIJĄ (RUGSĖJO 16-20 DIENOMIS)

Mokomojo vizito pagrindinis tikslas buvo – pasiekti, kad mokomųjų vizitų dalyviai (Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovai) patobulintų mokinių, turinčių autizmo spektro, elgesio ir/arba emocijų, kompleksinių sutrikimų, vertinimo ir rekomendacijų dėl tolesnio mokinio ugdymo rengimo kompetencijas. Taip pat mokymų dalyviams suteikti žinių, kaip įvertinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius, kaip rengti ugdymo(si) rekomendacijas, pritaikant ugdymo metodus, ugdymo(si) aplinką,  teikiant  švietimo pagalbą, sužinoti apie mokinio įvairias vertinim...
Skaityti plačiau »

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, LOGOPEDŲ METODINIS PASITARIMAS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

Spalio 22 dieną į metodinį susirinkimą Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje rinkosi gausus būrys Šakių rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų. Nors diena pasitaikė šalta ir vėjuota, tačiau jaukiose ir šiltose  PPT patalpose specialistai galėjo įsigyti leidyklos "Raidynėlis" išleistų ugdymo (si) priemonių, kurias pristatė UAB "Raidynėlis" direktorė Angelė Rinkevičienė.

Specialioji pedagogė &n...
Skaityti plačiau »

VGK PIRMININKŲ PASITARIMAS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

2014 m. spalio 24 d. 13.00 val. į Šakių rajono savivaldybės Pedagoginę psichologinę tarnybą rinkosi Vaiko gerovės komisijų Pirmininkai. Taip pat į Tarnybą buvo pakviestas ir Šakių rajono Švietimo ir sporto skyriaus Vedėjas Elvydas Pauliukėnas.

Pranešėja – Tarnybos direktorė D. Kriaučiūnienė pasidalijo patirtimi (apie naujus modernius neurotechnologijų metodus ir jų panaudojimo galimybes Lietuvoje) ir įspūdžiais iš...
Skaityti plačiau »

LOGOPEDŲ IR SPEC. PEDAGOGOGŲ METODINĖ DIENA KAIPĖDOJE

Kartu  su pirmomis snaigėmis  ankstyvą lapkričio 19-osios rytą dalis Šakių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio narių išvyko į pajūrio pusę. Pagrindinis metodinės dienos tikslas buvo susitikimas su viena iš žymiausia Lietuvos logopede-eksperte Stase Vilkiene.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre...
Skaityti plačiau »

IŠVYKA Į VILNIAUS RAJONO PEDAGOGINĘ PSICHOLOGINĘ TARNYBĄ

Kelionė į Vilniaus rajono PPT, turint tikslą, susipažinti su moderniais neurotechnologiniais metodais įvyko 2014 m. gruodžio 17 dieną. Visa Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos komanda kartu su Šakių rajono švietimo įstaigų specialistais bei bibliotekos direktore R. Ūsiene šią dieną laimingai pasiekė Vilniaus rajono Pedagoginę psichologinę tarnybą, kur galėjo ne tik susipažinti su naujais moderniais metodais, bet ir juos išbandyti...

Skaityti plačiau »

SEMINARAS MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRE KUDIRKOS NAUMIESČIO SKYRIUJE

Seminaro tema:  „Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“.

Seminaro darbe (2015-02-11 d.) aktyviai dalyvavo Marijampolės profesinio rengi...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE

Seminaro tema:  „Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“ (2015-04-01)

Šio Seminaro tikslas buvo ne tik pasikalbėti apie PPT įtaką mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui, bet ir išsiaiškinti sėkmingam mokytojui būdingas asmenybės savybes ir jas palyginti su asmeninėmis savybėmis, 

aptarti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo ypatumus spec...
Skaityti plačiau »

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ METODINIO BŪRELIO PASITARIMAS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

Pasibaigus mokinių pavasario atostogoms  balandžio 8 d. į jaukų pasitarimą susirinko rajono logopedės ir specialiosios pedagogės. Svetingai priimtos Šakių pedagoginės psichologinės tarnybos patalpose aptarė einamuosius, su specialiuoju ugdymu susijusius klausimus.

Jau tapę tradicija į metodinio būrelio susirinkimus kviestis lektorius. Šį kartą paskaitą apie liežuvio ir lūpos pasaitėlio patologijas skaitė Kauno odontologijos klinikos „Neod...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

Seminaro tema:  „Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“ (2015-05-13).

Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) – aktyvus partneris, analizuojantis situacijas savivaldybėse, siekiantis tarpinstitucinio bendradarbiavimo, ugdymo formų įvairovės ir paslaugų bei švietimo pagalbos įvairovės ir kokybės. PPT – veiksmingai bendraujanti su steigėju, švietimo įstaigomis, kitų žinybų sp...
Skaityti plačiau »

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJŲ PIRMININKŲ PASITARIMAS - „PADĖKOS DIENA“ 2015-06-03 d.

Pasitarime dalyvavo Šakių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijos atstovas t. y. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas E. Pauliukėnas.

Susitikimo pradžioje Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė padėkojo susirinkusiems VGK Pirmininkams už gražų visų mokslo metų darbą: už laiku pristatytus dokumentus, už išsamią sudėtingesnių atvejų analizę, už geranoriškumą, dirbant su specialiųjų poreikių mokinia...
Skaityti plačiau »

KAI GALIMA PAMATUOTI - GALIMA SUVALDYTI

Rugpjūčio 27 d. grupė Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų vyko aplankyti Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) esančios Nemenčinėje. Kelionės tikslas – susipažinti su Biofeedback (BFB) programine įranga, išbandyti tai, kuo greitu metu naujai rengiamame kabinete galės naudotis Šakių rajono bendruomenė. Vilniaus PPT direktorius Roman Juchnevič supažindino su BFB programine įranga. Rugsėjo 14-17 d. bibliotekoje...
Skaityti plačiau »

NAUJOS TECHNOLOGIJOS ŠAKIŲ VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Kabinetas jau įrengtas, supirkta visa reikalinga įranga. Atvyksta specialistai iš Vilniaus rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos mokyti bibliotekos darbuotojus ir Šakių rajono savivaldybės Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistus.

Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje rugsėjo 14 – 17d. vyksta projekto „Šiuolaikinės technologijos – bendruomenės sveikatai“ darbuotojų ir specialistų mokymai naudotis dirbti Biofeedbac...
Skaityti plačiau »

VGK PIRMININKŲ PASITARIMAS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE

2015 m. spalio 9 d. 14.00 val. į Šakių rajono savivaldybės Pedagoginę psichologinę tarnybą rinkosi Vaiko gerovės komisijų Pirmininkai. Taip pat į Tarnybą buvo pakviestas ir Šakių rajono Švietimo ir sporto skyriaus Vedėjas Elvydas Pauliukėnas bei vyriausioji Švietimo ir sporto skyriaus specialistė Sofija Liudžiuvienė.

Pranešėja – Tarnybos direktorė D. Kriaučiūnienė pasidalijo gražia patirtimi (apie naujus modernius neurotechnologijų metodus ...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS KRIŪKŲ MOKYKLOJE

Seminaro tema:  „Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“ (2015-10-14).

Seminaro tikslas buvo ne tik pasikalbėti apie PPT įtaką mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui, bet ir išsiaiškinti sėkmingam mokytojui būdingas asmenybės savybes ir jas palyginti su asmeninėmis savybėmis,  aptarti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo ypatumus specialiųjų ugdymosi por...
Skaityti plačiau »

SEMINARAS PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE- DAUGIAFUNKCIAME CENTRE

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminaro tema:  „Pedagoginės psichologinės tarnybos įtaka mokinių (vaikų) gerai savijautai ir ugdymo (si) procesui“ (2015-10-28).

 Šiandien švietime dirbantiems reikia gebėti reaguoti į laikmečio iššūkį – kurti besimokančią mokyklą, kurioje skatinamas asmeninis meistriškumas (mokyto...
Skaityti plačiau »