Mus rasite:
Šaulių g. 20, 71117 Šakiai Telefonas: (8-345) 60188 Faksas: (8-345) 60188

Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 300021912.
Atrankos konkurso komisija Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti

Šakių rajono savivaldybės mero E. Pilypaičio 2020 m. gruodžio 11 d. potvarkiu Nr. MT-45 sudaryta atrankos konkurso komisija Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti:

Gintaras Demenius – Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai atliekantis Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo funkcijas, komisijos pirmininkas;

Jonas Vaščėga – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ...
Skaityti plačiau »

DARBO POBŪDIS KARANTINO METU NUO GRUODŽIO 9 D.

Švietimo pagalba teikiama, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų; arba teikiama nuotoliniu būdu.

...
Skaityti plačiau »
PAVADINIMO PASIKEITIMAS

                 Informuoju, kad nuo 2020 m. gruodžio 1 d. keičiasi įstaigos pavadinimas į Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnybą. Pagrindas: Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 23 d. sprendimas Nr. T-15 „Dėl Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimo“.

 

 

L. e. tarnybos direktorės pareigas Diana Jazukevičienė

 

...
Skaityti plačiau »
SKELBIAMA ATRANKA LOGOPEDO PAREIGOMS UŽIMTI

1. Įstaigos pavadinimas: Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba.

2. Pareigybės pavadinimas: logopedas.

3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

4. Darbo krūvis: 0,25 etato.

5. Darbo pobūdis:

5. 1. Įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus Tarnyboje, mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio (vaiko) mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio (vaiko) namuose, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

5. 2. Siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus, ...
Skaityti plačiau »

SKELBIAMA ATRANKA ANDRAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

1. Įstaigos pavadinimas: Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba.

2. Pareigybės pavadinimas: andragogas.

3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

4. Darbo krūvis: 0,25 etato.

5. Darbo pobūdis:

5.1. rengia (dalyvauja rengiant) Tarnybos strateginį, ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos planus, programas, projektus;

5.2. inicijuoja ir organizuoja rajono suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas, parodas ir kitus renginius;

5.3. organizuoja ir inic...
Skaityti plačiau »

SKELBIAMA ATRANKA ANDRAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI

1. Įstaigos pavadinimas: Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba.

2. Pareigybės pavadinimas: andragogas.

3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

4. Darbo krūvis: 0,75 etato.

5. Darbo pobūdis:

5.1. rengia (dalyvauja rengiant) Tarnybos strateginį, ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos planus, programas, projektus;

5.2. inicijuoja ir organizuoja rajono suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo renginius: seminarus, kursus, paskaitas, konferencijas, parodas ir kitus renginius;

5.3. organizuoja ir inic...
Skaityti plačiau »

Darbo pobūdis karantino metu

Tarnyba karantino metu atlieka vertinimus ir teikia konsultacijas pagal švietimo įstaigų darbo pobūdį.

Lapkričio 9-13 dienomis vertinimai atliekami tik ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams. Konsultacijos tiesiogiai teikiamos ikimokyklinukams, priešmokyklinukams, pradinukams, tėvams, pedagogams ir specialistams, o konsultacijos nuotoliniu būdu teikiamos 5-12 klasių mokiniams.

...
Skaityti plačiau »
Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“

...
Skaityti plačiau »
SKELBIMAS DĖL PAVADINIMO PAKEITIMO

Vadovaudamasi Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-315  „Dėl Šakių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimo“, skelbiu  Šakių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos pavadinimo pakeitimą nuo 2020 m. gruodžio 1 d. ir ją vadinti „Šakių rajono Švietimo pagalbos tarnyba“.

L. e. p. direktorė    Diana Jazukevičienė

Paskelbimo data 2020-10-23

 

...
Skaityti plačiau »
SKELBIAMA ATRANKA NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

SKELBIAMA ATRANKA NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO KOORDINATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

  

1. Įstaigos pavadinimas: Šakių rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

2. Pareigybės pavadinimas: neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorius.

3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

4. Darbo krūvis: 0,5 etato (darbo užmokesčio koeficientas 5,49).

5. Darbo pobūdis:

5.1. koordinuoja rajono institucijų vykdomą suaugusiųjų švietimą;

5.2. organizuoja gerosi...
Skaityti plačiau »